Watch Video
W plus W + L plus L + :D
Like
Favorites
via : Youtube
Like 0    Favorite 0
× Daichi Koyama

Skater/Yushin Hashimoto,Taizo Muku,Daichi Koyama,Yudai Hoshino,Kento Yoshioka,Rio Morishige

Video/8ML(Masanao Takeuchi)

Sound/FKD

Time
03:07
Year