Watch Video
NOT A NUMBER
Like
Favorites
via : Youtube
Like 0    Favorite 0
Skater/Yushin Hashimoto,Rei Takazawa,Taizo Muku,Daichi Koyama,Yudai Hoshino,Kento Yoshioka,Rio Morishige

Video/8ML(Masanao Takeuchi)

Sound/8ML(Takuto Okamoto),FKD

knthw.com

Time
10:16
Year